دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس
سلام،

منابع الكترونیكی كتابخانه مركزی موجود در سایت دانشگاه :

http://modares.ac.ir/page/systems/index/library/ere

راهنماهاي آموزشي كتابخانه مركزي :

http://modares.ac.ir/page/systems/index/library/tut

قوانین و مقررات كتابخانه مركزی :

http://modares.ac.ir/page/systems/index/library/rar

دوستانی هم که موفق به مراجعه حضوری به کتابخانه شده اند، لطفا تجربیاتشون رو در اختیار سایرین قرار بدهند.ارسال در شنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 21:24  توسط مقیمی